Στο πλαίσιο υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία σύστασης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με σκοπό τη συμβολή της στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης με την υποστήριξη παραγωγών και μικρών επιχειρήσεων, τόσο με την προώθηση και αξιοποίηση των προϊόντων τους, όσο και με την παράλληλη καλλιέργεια του πολιτισμού και των τοπικών παραδόσεων. Η υλοποίηση των δράσεων της επιχείρησης θα φέρει ανάπτυξη, θα συμβάλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία, ενώ θα βοηθήσει στη βιωσιμότητα της οικονομίας της και στην ανάδειξη του τοπικού της πολιτισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη συνοχή της.

1. Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος εστίασης για την προώθηση τοπικών παραδοσιακών προιόντων φαγητών και συνταγών
2. Διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων καθώς και κινηματογραφικών παραστάσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα με θεατρικά δρώμενα, τουριστικές ξεναγήσεις, και εν γένη προώθηση του τοπικού τουριστικού και αγροδιατροφικού προϊόντος
3. Διοργάνωση εκθέσεων πολιτιστικού χαρακτήρα όπως φωτογραφίας και ζωγραφικής νέων καλλιτεχνών μουσικών σχημάτων και διάθεση του χώρου μας για την διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικών συλλόγων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου